Benny Hinn - en falsk profet
Af Eskild Skov Særkjær

Mange har påpeget, at Benny Hinn forkynder 'et anderledes evangelium'. Og det er med stor bekymring, at 'Bibel Højskolen i Brande' er blevet Benny Hinn's kampagnekontor i Danmark, samt at de planlægger en kampagne med ham i år. Er der nu grund til bekymring? Hvordan ved man, at han forkynder falsk?

Indhold:


SYGDOM OG FALSKE PROFETIER

Benny Hinn er i dag USA's største TV-evangelist. Folk rejser langvejs fra for at komme til hans møder - for at få en berøring fra Gud. Han forkynder åbent, at alle kan blive helbredt. Ofte har han sagt til de syge, at de ikke mere skulle tage medicin, for nu var de raske. Der er eksempler på, at nogle af disse 'raske' er døde kort tid efter, fordi de var holdt op med at tage medicinen, som Benny Hinn havde sagt. Det er meget alvorligt.

Det er også meget alvorligt, at Benny Hinn fremkommer med en mængde falske profetier, selvom han alligevel påberåber, at 'alt hvad han siger, vil ske':

"Under this anointing the words I speak cannot fall to the ground... everything I says happens" ("under denne salvelse, så kan de ord, jeg taler ikke falde til jorden.. alt hvad jeg siger vil ske"). Udtalt af Benny Hinn den 17/9 1999 under et 'Denver Crusade'-møde

Hvis Benny Hinns profetier kommer fra Gud, så må man forvente, at profetierne indhold er sandfærdig og kan stå sin prøve.. Bibelen siger nemlig:
 

5. Mosebog 18:21-22 "..Hvorledes skal vi kende det ord, Herren ikke har talt? så vid: hvad en profet taler i Herrens navn, uden at det sker og indtræffer, det er noget, HERREN ikke har talt. I formastelighed har profeten udtalt det, og du skal ikke være bange for ham!"


Det betyder, at hvis Benny Hinn taler i Herrens navn (det er jo det der menes med at profetere), uden at det sker og indtræffer, så er det noget, Herren ikke har talt (selvom Benny Hinn påstår det), og derfor skal vi ikke være bange for ham. Det betyder, at enhver kristen ikke skal lytte til en sådan falsk forkynder og profet, for han kommer ikke fra Gud. Der er mange eksempler på, at Benny Hinn strør om sig med sådanne falske profetier.

Jeg vil nøjes med at trække et eksempel frem, som er hentet fra et hans helbredelses-guds-tjenester i Basel, (gengivet i udfordringen nr. 37, 1994).

"...Hinn profeterede over en kræftsyg mand og sagde, at han endnu havde mange år at leve i. Manden døde kun to dage efter mødet".

LÆREN

Benny Hinns budskab minder meget om fremgangsteologien og hans undervisning er gammelkendt vranglære, som indeholder følgende:

Benny Hinn erklærer både i sine bøger såvel som i tale, at de indeholder Guds ord uden fejl. Dvs. at hvert ord er inspireret af Helligånden, ligesom Bibelen er det. Men hvis de var det, så er det mærkeligt, at bogen ’God morgen Helligånd’ var så fyldt af uholdbare teologiske tanker, at forlaget blev bedt om at ændre teksten på ikke mindre end 17 sider i oplag 2. Og det er mærkeligt, at han gang på gang har været nødt til at bortforklare og korrigere. Men hvordan kan han indrømme fejl uden også at indrømme, at hans budskaber indeholder fejl?

Der findes masser af fejl og utroværdigheder i Benny Hinns bøger. F.eks. skriver han i ’God morgen Helligånd’, at faderen var borgmester i Jaffa. Men før 1948 havde Jaffa kun arabiske borgmestre, og ingen af dem var Benny Hinns fader. Men i stedet for at være ærlig, så siger Benny Hinn, at faderen da var jøde. Men efter 1948 blev Jaffa en del af Tel-Aviv, og fik jødiske borgmestre. Men ingen ved navn Hinn.

Mange har rettet henvendelser til forlaget Th. Nelson (som har udgivet bøgerne) og til Benny Hinns organisation, men ingen vil komme med nogen forklaringer på de utallige usandheder, som rent konkret kan afsløres. Og hvor er det dumt. Hellere vedgå dumheder end at fastholde, at hvert ord er ufejlbarlig.

I bogen "The Anointing" (Salvelsen), som man må læse for at forstå Benny Hinns egen ’salvelse’, fortæller han, at der er fire stadier, som kristne kan befinde sig på:
 

1. Først (i bunden) er der de alm. kristne.
2. Derefter kommer de åndsdøbte
3. Af dem er der nogle, som Ånden bliver over
4. Øverst befinder de sig, som er under konstant salvelse – og Benny Hinn lægger ikke skjul på, at det er dér han selv befinder sig.

Dette syn gør sig gældende i Benny Hinn tjeneste. For det er netop pga. af den specielle salvelse, som han er under, at han ’ikke kan tage fejl’
 
 

DEN FALSKE SALVELSE

Men så kom der nogle indrømmelser fra Benny Hinn i 1993 om ’fejl og usundheder’, som skabte chokbølger ind i den karismatiske lejr, og som forårsagede, at Benny Hinn måtte komme med en erklæring, som blev trykt i flere kristne blade i april-maj 1995. Her fastslår Benny Hinn, at han 'hidtil har haft en forkert lære og praksis', som han nu er ophørt med. Han erklærede også, at han tidligere har fungeret under en falsk salvelse, men at 'Gud har taget salvelsen fra ham' (altså den falske salvelse fra en falsk ånd).

Denne udtalelse må nødvendigvis betyde, at de ovenfor nævnte bøger nødvendigvis er nedskrevet, mens han var under indflydelse af denne falske ånd. Men det er utroværdig, at han trods denne indrømmelse ikke har trukket de bøger tilbage, som netop blev til pga. (den falske) 'salvelse'? Det ser ud til, at hans indrømmelse blot var taktik, som han for det første brugte for at lede opmærksomheden bort fra hans egen utroværdighed og for det andet brugte for at blive anerkendt af ’Assemblies of God’ i USA. Og det lykkedes 100%

Det var i øvrigt den samme salvelse, der var med til at skabe Toronto-bevægelsen. Jeg mener helt klart, at det kan dokumenteres, at denne bevægelses teologi og manifestationer er opstået pga. en falsk salvelse (ånd). Men den er altså også blevet erklæret for falsk af Benny Hinn, som er en af ophavsmændene.

I dag er Benny Hinn blevet accepteret og er kommet ind i varmen hos både tværkirkelige, karismatiske og pinsemenigheder, og han bliver brugt til store kampagner, selvom han stadig står for det, som hans bøger vidner om. Dvs. at de accepterer en forkynder, som efter eget udsagn forkyndte falsk lære og fungerede under en salvelse, der ikke var fra Gud, men som i virkeligheden ikke har ændret noget som helst. Dette stiller et stort spørgsmålstegn ved menighedernes åndelige bedømmelsesevne!!!

Benny Hinn er stadig under ’salvelsen’. Selvom hans forkyndelse ikke stemmer med Guds Ord, så siger han alligevel med autoritet, at alt hvad han siger, er sandt (jfr. ovenfor). Dette gør, at mange tilhørere ikke tør gå imod ham eller kontrollere det, han siger med Bibelens lære.

For at sætte trumf på, så er Benny Hinn ofte fremkommet med forbandelser for dem, som går imod hans tjeneste:
 

"I place a curse on every man and every woman that would stretch his hand against this anointing; I curse that man who dares to speak a word against this ministry..." ("Jeg lægger en forbandelse på hver mand og kvinde, som rækker sin hånd imod denne salvede. Jeg forbander ham, som vover at tale et ord imod denne tjeneste"). Her fra den 17/9 1999 under et 'Denver Crusade'-møde.


Er det bibelsk at forbande? Nej! Også her er Benny Hinn på kollisionskurs med Bibelen:

"hvor kan jeg forbande, når Gud ej forbander, nedkalde vrede, når Herren ej vredes"! (4. Mos. 23:7)
"Velsign dem, som forfølger jer, velsign, og forband ikke!" (Rom. 12:14).


BENNY HINN OG BAGLÆNS BUDSKABER

Det er ofte blevet afsløret, at der ofte er sataniske baglænsbudskaber i Rock & Roll mv. Hos mange er det skjult, men andre indrømmer det åbent, f.eks. havde 'Styx' det til at stå på coveret. Men når budskabet er baglæns, har det så nogen betydning, da folk da ikke normalt hører tingene baglæns?

I bogen: 'Baglæns djævelskab i rock & roll' af Jocob Aranza, konkluderes følgende på side 12-13 (Hermon):

Eksperter indenfor feltet 'underbevidste tanker' har afsluttet en del studier.. En af dem William Yarroll har skrevet en bog, som hedder 'Rock Music and the Brain'. Heri konkluderer han, at ukendte lyde, f.eks. skjulte og baglæns budskaber, altid bliver videresendt i hjernen til nærmere undersøgelse og vurdering. Men hvis hjernen hører budskabet ofte nok, vil der fremkomme en genkendelse, som vil blive oversat som 'sandhed'. og så er det ligegyldigt, om vi hører det eller ej, eller om budskabet er baglæns eller ej.

Hvad har dette med Benny Hinn at gøre? Fordi der - bevidst eller ubevidst - er indlagt baglæns budskaber ind i det han siger. Jeg vil trække et eksempel frem fra 'Denver Crusade' d.17/9 1999: Under mødet sagde Benny Hinn:

"Yes, Lord, I'll do it" (Ja, Herre, jeg vil gøre det). Og det lyder jo godt nok, for 'Herre' må da selvfølgelig henvise til Jesus Kristus! Eller gør det? NEJ, for baglæns fremkommer følgende sætning fra samme sted: "let's do it, lord Satan!"

Dette lyder så utroligt, men jeg har lagt klippet ud her, så enhver selv kan høre, at Benny Hinn henvender sig til Satan. Dette må da ryste de kristne og få alle til at konkludere, at Benny Hinn nødvendigvis må være inspireret af Satan, og ikke af Gud. Er vi tro mod den levende Gud, så må det betyde, at vi vender os væk fra denne falske profet.

BEGÆR EFTER PENGE

Mange har gennem tiden kaldt Benny Hinns møder for ’velorganiserede shows’, og beskyldes for kun at være interesseret i penge. F.eks. står der følgende om ham i en artikel fra ’Idea’ (citeret i Udfordringen nr. 37 1994):

"I Basel blev der indsamlet ca. 300.000 schweizerfrancs. Trods opmuntringer til folk om at skrive deres bedeemner på bagsiden af penge-kuverterne, blev de tomme kuverter i stedet smidt væk".

Det kan dokumenteres, at Benny Hinn fokuserer meget på, at den enorme pengestrøm skal fortsætte. Til stadighed omgives han af livvagter og har måttet betale en af sine tidligere livvagter en stor sum penge for at holde mund med, hvad han vidste om Hinns metoder.

Selvom Benny Hinn siger, at han er fri for verdsligt begær, så vidner hans livsstil om noget andet, og det uanset, om det er den meget eksklusiv bolig i Alaqau i Florida med mange ansatte, biler (Hinn kører jaguar, og konen kører Cadillac), diamant Rolex-ur og diamanter på fingrene, osv. osv.
 

Jeg ved ikke, hvad du konkluderer efter at have læst dette. For mig er der en stor alarmklokke, som giver følgende budskab:

Giv ikke djævelen råderum

lad os sige os fri for al falsk lære

Hvis denne side ikke er fundet via forsiden, så klik venligst her for at få adgang til flere artikler

Til toppen af siden