I begyndelsen... (.. som jeg ser det)

 

Af Eskild Skov Særkjær

 

 

Vi begynder denne gennemgang med at læse de fem første vers i bibelen:

"I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden. Og jorden var øde og tom, og der var mørke over vandene. Og Gud sagde: ’Der blive lys, og der blev lys’. Og Gud så, at lyset var godt, og Gud satte skel mellem lyset og mørket, og Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Og det blev aften, og det blev morgen, første dag", 1. Mos. 1:1-5.

 

I det første vers åbenbarer Gud med få ord, hvordan alt det skabte blev til. Det skete ikke ved udvikling eller ved nogen 'Big Bang', men, som der står senere i kapitlet, alene ved, at 'Gud sagde..’ - og så skete det, som han havde sagt. Det første, vi får at vide er, at ‘i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden’. Ordene ’i begyndelsen’ kan også oversættes til ‘forud for alt andet’. Vi ved ikke, hvornår denne begyndelse var, for den ligger, før tiden kom til. Det er den samme begyndelse, Johannes henviser til med ordene: ‘I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud’. Som vi ved, henviser dette Ord til Guds Søn, der er ét med Faderen og den Hellige Ånd, som i samarbejde og tilsammen skabte himmelen og jorden.

 

At det virkelig forholder sig således, har Gud åbenbaret allerede i bibelens første vers, og derefter ca. 6000 gange gennem GT. Forklaringen er følgende: Hver gang der på dansk står Gud, så er det oversat fra det hebraiske Elohim, som direkte oversat betyder ’guder’ (altså i flertal). Årsagen til, at der så alligevel korrekt er tale om (én) Gud (med stort begyndelsesbogstav), finder vi i den hebraiske grammatik. Den siger nemlig, at hvis fx et udsagnsord i en sætning står i ental - og det gør ordet 'skabte' netop i vers 1, så skal navneordet (som her Elohim) i den samme sætning også forstås som værende én, selvom det står i flertal – i den betydning, at der i den ene Gud er flere end én. Det første vers i bibelen kan derfor oversættes således:

      “I begyndelsen skabte den ene Gud, som er flere, himlene og jorden”.

 

Fortsæt læsningen, klik her