Jesus fra Nazareth, Jødernes Konge
del 3 - vidnesbyrd fra det Gamle testamente

 

Af diakon Eskild Skov Særkjær

 


Jesus fra Nazareth, del 1
Jesus fra Nazareth, del 2

Messias er er Herren, kongen og den evige præst


Ovenstående vers må nødvendigvis betyde, at Jesus Kristus er Gud (se iøvrigt 'Jesus fra Nazareth', del 1 og 2:
Her skal vi se på flere eksempler fra GT, som beviser dette:

Messias kommer for at lide, dø og opstå.

Es. 53:2 Zemak = den kvist, som skal være Israels hersker, bliver beskrevet nærmere.
Es. 52:13 ’Kvisten’ er ’Herrens tjener’. Forklaringen starter i kap. 42 og stemmer NT-udsagn:

Det er denne tjener, som omtales i Es. 52:13 "Min tjener…ophøjes såre’. Denne ophøjelsen skete i 2 faser:

1: Jn 12:32 "Når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig". Der står, at folket undrede sig over disse ord: Hvis du er Kristus, hvordan kan du så – for Kristus skal leve til evig tid?
2: Han gennembrød døden og "derfor har også Gud højt ophøjet ham" (Fil. 2:9).

Det er denne tjener, som som giver sit liv til løsesum, som Esajas 53 omhandler. Bemærk f.eks. 53:8 hvor der står, at.Han skal dø, men ikke for sine egne synder (som de GT-præster), men for ’vore misgerninger’. Og videre:

Dette har Gud sagt forud, så at de kunne kende Messias, når Han kommer.

Jesus = HERREN, Zions konge til evig tid.

Jøderne vidste, at Messias vil være Zions konge (og åbenbarer sig dér). Men i GT fremgår det klart, at denne konge Messias ER Gud.

Der er om han, at der i GT står følgende om vor Frelser, Jesus Kristus:

Og dette stemmer fuldt ud med vidnesbyrdet i NT, f.eks i

Jeg kunne blive ved med at trække eksempler frem, som bevidner, at Jesus er den HERRE, som kommer. Og alt er skrevet, så vi kan forstår, at Jesus virkelig er den, han siger, han er.  Alt dette fremgår af den hebraiske teksten på korset, hvor der stod

Jeshua Hanatzri Vemelech Haydehudim
Jesus af Nazareth, Jødernes konge

Hermed bevidnede Gud for alle, at :

På Jesu tid var det almindeligt, at det første bogstav i hvert ord blev skrevet med stort (større end ovenfor) i stedet for de mellemrum mellem ordene, som vi har det i dag. Og det betød, at JHVH kom til at fremstå meget tydeligt.

Der står, at Paulus ud fra skrifterne beviste, at Jesus er Kristus, jødernes forløser og verdens håb. At han er Gud. Men dette kan kun modtages i tro. Derfor står der i Luk. 2:34 om Jesus, at Simeon sagde til hans Moder Maria::


Som afslutning - læs venligst Es. 25: 6-9

Udarbejdet af Eskild Særkjær
 

Hvis denne side ikke er fundet fra 'Index', så klik venligst her.
Til toppen af siden