Jesus fra Nazareth, Jødernes Konge
del 1 - vidnesbyrd fra NT

 

Af diakon Eskild Skov Særkjær

 

Indholdsfortegnelse:
Hvem er Jesus fra Nazareth – efter skrifterne
Jøderne spekulerede - er Han Kristus?
Loven og profeterne vidner:
Samme bevisførelse går videre gennem NT
NT forfattere opbygger deres vidnesbyrd på GT
Jesus af Nazareth - del 2
Forfatter m.m
 

Jesus fra Nazareth

’Jesus fra Nazareth bliver ofte benyttet for at beskrive, hvem der tales om: Formålet er helt konkret at pege på Jesus Kristus som en historisk person (sand Gud og menneske)


Hvem er Jesus fra Nazareth – efter skrifterne

Alt hvad NT siger/åbenbarer om Jesus er nedtegnet i GT i detaljer - bliver bevist udfra skrifterne. Jesus er opfyldelsen af alle profetier, loven, forbilleder osv.…

Derfor: Hvis mennesker vil finde sandheden, må de ransage Skrifterne:

Der er en dybere forståelse i ovenstående vers. De mente nemlig, at det var en fordybelse i Logos=skriften, som gav evigt liv - men havde adskilt skriftens Ord fra Ham, som havde indblæst livet i  det.

Den skrift, der er tale om, er Guds Ord, som også er Guds Søn, Jesus Kristus, jfr. Jn. 1:1. Ordet bliver ligesom Kristus selv kaldt for Logos. Og derfor ser vi også gennem hele Bibelen, at Kristus ikke kan adskilles fra Hans Ord.

I Salm 119:105 står f.eks.: "Dit Ord er en lygte for min fod...". Ordet, som er brugt om Skriften, er det samme Ord, som bliver brugt om Kristus - og verset kan derfor med ligeså stor ret oversættes til "(Din) Jesus (Logos) er en lygte for min fod".

Jøderne spekulerede over, hvorvidt han er Kristus eller ej.

Selv disciplene havde svært ved at forstå. Vi har også svært ved at forstå (stykkevis) f.eks.: hvorfor lidelse? hvordan kan/vil dét gå i opfyldelse? Men (til forskel fra dem, som ikke ville tro) så troede disciplene på Jesus. Og dette gjorde, at han sagde til dem: ’I er alle rene’. Godt nok forstod de ikke, hvad frelsen indebar, men

Loven og profeterne vidner:

F.eks.:

Dette var altså ikke forbeholdt nogle få – eller NT-troende, som nogle mener. For

Det glædelige budskab, som 'de' i den gamle pagt fik forkyndt, var det samme evangelie om Jesus Kristus, som vi har fået. Ganske vist vandrede de ikke i den samme fantastiske lys over Sandheden, som vi er priviligeret i at vandrer i, men de blev frelst ved, at de i tro ofrede blodet forbilledligt (Se. Hebr. 10:4 og 9:15). I øvrigt er der ingen, som bliver frelst ved at forstå, men ved at omvende sig og tro. Der er mange, som mener, at de troende under den gamle pagt blev frelst ved loven. Det er forkert. Der er mange, der mener, at de troende under den gamle pagt ikke kendte noget til at blive frelst ved tro på Jesus. Det er ligeså forkert. Derfor er der i NT konstant henvisninger til GT som bevisførelse for den sandhed, som er er åbenbaret i NT:


Samme bevisførelse går videre gennem NT

NT henviser konstant til de GT-forjættelser, som bevidner alt det, der står i NT om Jesus, f.eks.:

Vi forstår godt, at profeterne 'grublede og grundede'. Men det betød ikke, at de intet vidste: Guds Ord siger jo:

Det betyder, at de troende i den gamle pagt blev frelst ved at høre og tage imod, på samme måde som os. Det betyder, at Jesus også døde for dem, som forud troede på Ham (Hebr. 9:15). Og derfor kommer følgende vidnesbyrd om dem:

NT forfattere opbygger hele deres vidnesbyrd på GT

Vi ser, at alle profetier i GT bliver åbenbaret og opfyldt i NT. Derfor er GT og NT en helhed - og vores tro er

Ef. 2:20 ’opbyggede på apostlenes og profeternes grundvold…"


Ved at klikke her kommer fortsættelsen af undervisningen om "Jesus fra Nazareth, jødernes konge".

Hvis denne side ikke er fundet fra Index, så klik venligst her
Til toppen af siden