PLO er da, i modsætning til fx Hamas, moderat og fredsøgende!
Af Eskild Skov Særkjær

Hvad vil palæstinenserne?
Ifølge islam er en jødisk stat på det, de mener, er ’muslimsk jord’ imod Allahs vilje og skal derfor bekæmpes med alle midler for til sidst at blive fuldstændig udslettet. Organisationer som PLO og Hamas, så vel som en mængde andre muslimske organisationer, er derfor oprettet med det ene formål at fjerne det jødiske folk og landet Israel fra landkortet. Derfor findes navnet Israel da heller ikke i nogen muslimsk informationskilde. Igen og igen har den såkaldte moderate leder for PLO, Mahmoud Abbas et landkort over ’Palæstina’ frem for åbent skærm, hvor landet Israel var fuldstændig fjernet1. Men på trods af dette, så tror mange her i Vesten – pga. vedvarende muslimsk propaganda og naivistisk eller partisk mediedækning, at PLO er indstillet til at få ’fred med Israel’, hvis de ’blot’ trækker sig tilbage til ’1967-grænserne’. Men dette er bare ikke sandt!

Mange her i Vesten tror, at man godt kan forhandle med PLO, for i modsætning til Hamas vil de gerne leve i fred med israelerne, og derfor vil de gerne indgå i en fredsaftale med Israel. Men det er bare ikke sandt. Det er ikke uden grund, at Mahmoud Abbas i sin tale i FN flere gange anklagede Israel for at have begået folkemord under sommerens krig i Gaza, en udtalelse, som bevidst fyres af for at få Vesten til også at anklage Israel. Han nævnte også, at Gaza-krigen var villet af Israel, igen en løgn, for virkeligheden var, at Israel først indledte krigen efter en måneds raketangreb fra Gaza og efter talrige advarsler om, at hvis raketangrebene ikke blev stoppet, ville det føre til krig. Mahmoud Abbas føjede desuden spot til skade ved i løbet af talen at erstatte Israels navn med udtryk som 'den racistiske besættelsesstat'.

I den sidste tid har vi været så optaget af ISIS, at Hamas og PLO til sammenligning næsten ligner små børnehavebørn, men de vil stadig Israels udslettelse. Hamas har aldrig lagt skjul på andet, og PLO har kun tilsyneladende skiftet kurs - alene fordi de har fundet ud af, at det er bedre at lade som om, de er fredspartnere, for på den måde at manipulere Vesten til at tro, at de er nogle stakkels ofre overfor Israels brutalitet. Lad os nu fokusere på PLO og undersøge, hvad der egentlig sker bag kulisserne:

PLO ynder at sige, at de kun vil have de områder tilbage, som Israel har okkuperet i 1967. Men det stemmer bare ikke med virkeligheden. For da PLO blev oprettet i 1964, havde Israel slet ikke disse landområder. Jordan havde den såkaldte 'Vestbred', mens Egypten havde Gaza. PLO gjorde ingen indsigelser, og havde tilsyneladende heller ingen interesse i at få disse landområder. PLO mål var altså ikke disse landområder, men derimod en total udslettelse af det jødiske folk for at få ’enhver tomme af jødisk jord’, som det da også fuldstændig klart er formuleret i PLO’s grundlov – og som siden er gentaget igen og igen i de muslimske medier. Det er altså en propagandamæssigt trick at tale om, at PLO kun vil tilbage til 1967-grænserne, når fakta er, at organisationen blev oprettet hele tre år før, Israel under en forsvarskrig erobrede Gazastriben og ’Vestbredden’ fra netop Ægypten og Jordan.

Man må sige, at denne propaganda har virket. Igen og igen taler verdens ledere om det rimelige i, at palæstinenserne får de landområder tilbage, som er okkuperet af Israel. I dag tror de fleste, at dette udsagn er den rene og skære sandhed, mens virkeligheden er det modsatte. At løgnen har fået så stor indpas i stort set alle lande, skyldes en anden løgn, som blev fremført i 1974 af den daværende palæstinensiske leder Yasser Arafat. Indtil da havde terror stået øverst på PLO's dagsorden, men nu indså Arafat, at det nok var lettere at få verdens sympati for deres sag ved at lade som om, at PLO var interesseret i ’fred med Israel’, for til gengæld at få en del af Israels land. Det kunne nok bedre betale sig end at sprænge fly i luften.

Men det var dog kun spil for galleriet – eller af taktiske grunde, som først Arafat, og nu Abbas siger til deres egne. Utallige udtalelser fra disse, og fra andre PLO-ledere gør det nemlig klart, at de har set nødvendigheden i at ’indtage landet skridt for skridt’, indtil ’Israel er helt besejret’.

Islam i åndelig krig mod Israel
De fleste her i Vesten har gennem årene blevet overbevist om, at mellemøstkonflikten kan og skal løses politisk, og derfor forsøger de at vride armene om på begge parter - mange er dog faldet for propagandaen fra PLO og retter derfor ensidig deres skyts mod Israel. Sandheden er dog, at kampen om Israel er af åndelig art. Årsagen til konflikten kan vi læse om i Bibelen, hvor der står, at Gud har givet det jødiske folk løftet om, at de skal eje landet Israel til evig tid; også selvom de pga. ulydighed i en længere periode måtte bort fra deres land. Bibelen fortæller os derfor også, at jøderne igen skal komme tilbage til deres land, hvorefter det kommer til at spille en hovedrolle i forbindelse med opfyldelsen af Guds forjættelser til Israel, endetidsbegivenheder, Jesu genkomst og det kommende fredsrige, hvis velsignelse vil sprede sig fra Israel ud over hele jorden. Men vi læser også, at Satan gør, hvad han kan for at forhindre Guds løfter til Israel - for hvis disse slår fejl, så vil Guds forjættelser selvfølgelig heller ikke gå i opfyldelse. Hvis dette skete, ville det igen betyde, at Gud har tabt kampen om verdensherredømmet og menneskehedens frelse. Selvom vi ved, at det aldrig kommer til at ske, så håber (og tror) Satan, at han ved løgn og svig kan få mennesker til at bekæmpe Gud (og Israel) og vinde. Derfor har han overbevist muslimer om, at Allah vil vinde over Israel og Israels Gud, og så er det selvfølgelig en katastrofe, når dette, trods angreb efter angreb, ikke sker. De tror på løgnen om, at Allah vil mennesker det bedste (og lover fx gerne en nøgle til paradis, for at en muslim vil dø for sagen), men i virkeligheden fører han i stedet mennesker mere og mere ind i mørke og fornedrelse, og som ender med den evige fortabelse. Ifølge muslimsk tro er Israels land islamisk hellig jord, og derfor vil konflikten mellem muslimer og jøder først forsvinde, når landet Israel er ophørt med at eksistere, og jøderne er fordrevet2. Det handler altså aldeles ikke om at få et stykke land i det nuværende Israel, men om hele Israels udslettelse. Hverken mere eller mindre. Det er denne åndelige kamp, alle mennesker i verden også er engageret i, for eller imod Israel og Israels Gud, uanset om det ved det eller ej. Faktisk tager de parti for løgn og propagandaen mod Israel, hver gang de lukker øjnene for de faktiske forhold bag mellemøstkonflikten.

PLO bag facaden
En opinionsundersøgelse, foretaget af Palestinian Center for Policy and Survey Reserrch på ’Vestbredden’ og i Gazastriben for nylig viser, at de fleste palæstinenserne er imod, at Israel skal forblive det jødiske folks nationalstat. Nabil Shaath, som er en af de ’moderate’ Fatah-ledere, og som var en af ophavsmændene til Oslo-aftalen, gav i en artikel i Jerusalem Post, d. 2. april 2010 udtryk for, at han ’forbeholder sig retten til at starte en bevæbnet folkelig intifada’, hvis de ikke får sin vilje igennem overfor Israel (der som nævnt vil udslette Israel til sidst). Under et møde i Rammalah krævede den ’moderate’ premierminister Salam Fayyad, at alle palæstinensiske fanger i israelske fængsler skal frigives, blandt dem også terrorister, hvis hænder er besudlede af blodet fra hundredvis af civile ofre3.

Palestinian Media Watch’ [PMW] dokumenterer, at der er 100 eksempler på pladser og arrangementer indenfor de palæstinensiske områder, som er opkaldt efter 46 forskellige terrorrister. Palæstinensiske medier har redegjort for 26 af disse i detaljer i årets første måneder. Her følger et uddrag af PMW’s rapport4:

Glorificeringen af terrorismen i det palæstinensiske samfund:

 

-  Et palæstinensisk barn kan fx gå til skolen på en vej, som er opkaldt efter terroristen Abu Jihad, [som var] hjernen bag en buskapring med 37 dræbte; [derefter] tilbringe sin skoledag i en bygning, som har fået sit navn efter Ahmad Yassin, som er grundlæggeren af Hamas; deltage i en fodboldturnering om eftermiddagen, som er opkaldt efter selvmordsterroristen Abd Al Baset Odeh, som [ved denne aktion] har 31 døde på sin samvittighed; og afslutte sin dag på en ungdomsgård [fritidshjem], som er opkaldt efter terroristen Ybu Lyad, som dræbte 11 idrætsmænd i München [som tidligere omtalt].

 

· En ung kvinde kan være medlem i Dalals Systrar, en universitetsklub, som er opkaldt efte dalal Mughrabi; gå på en ugelang kursus på Al-Quds-universitet, som er [oprettet] til minde om selvmordsbombekonstuktøren Yahya Ayyash, og deltage i universitets-stormøder, opkaldt efter talrige terrorister. Hædersbetegnelser for terrorister præger det pet palæstinensiske samfund og spille en vigtig rolle i deres selvforståelse…

 

-  Dalal Mughrabi, hvis buskapring dræbte flere israeler end nogen anden palæstinensisk terroraktion, er blevet udødeliggjort ved, at utallige pladser og evenemang [begivenheder] er blevet opkaldt efter hende, bl.a. to grundskoler, et daghjem, et datacentrum, sommerlejre, fodboldturneringer, et forsamlingslokale, et idrætshold, et offentligt torv, en vej, et kursus for valgarbejdere, et uddannelseskursus for voksne, en universitetsforening, en dansegruppe, et militæranlæg, en sovesal på en ungdomsgård, en Tv-serie, et hold i en spørgeprogram på Tv, og en eksamensceremoni. Og Mughrabi er kun et eksempel af mange…

 

-  Da den palæstinensiske myndigheds præsident Mahmoud Abbas indviede et datacenter opkaldt efter Mughrabi, viste han det palæstinensiske samfund, at mordet på Rebecca Hochman, hendes søn Roi (6 år) og Ilan (3) år, samt 34 andre civile ved en buskapring, ikke bare var acceptabel, men var også en ærefuld handling… At hædre en morder er [nemlig] ensbetydende med at opfordre til mord5.


Den 26. september 2009 sagde den ’moderate’ PLO-leder Mahmoud Abbas fx, at ’enten vælger Israel at trække sig tilbage fra Palæstina (hvad nu dette kan indebære), fra Golanhøjderne og fra libanesisk territorium, eller - hvis disse krav ikke opfyldes - terrorisme, spændinger og vold’. Her siges det igen ligefrem, at Israel kun vil få fred, hvis palæstinensernes krav bliver opfyldt. Og det inkluderer, at staten Israel til sidst helt ophører med at eksistere. Men her i Vesten vælger de fleste at tro, at PLO er moderat og fredselskende, og ignorerer derfor PLO's klare udsagn om, at de aldrig vil anerkende, at jøderne ejer så meget som én tomme jord af ’det hellige land’. Faktisk berømmer han, ligesom Hamas altid har gjort, dem, der dør i nedslagtningen af jøder i hele verden. 

Da Abu Daoud, hjernen bag massakren under olympiaden i München i 1972, døde den 3. juli 2010, holdt Abbas efterfølgende en tale, hvor han lovpriste ham, og i denne sagde han bl.a. dette: 'Vi savner.. vor broder. Han gav sit liv i sin modstand og oprigtige arbejde som fysiske opofrelser for sit folks retfærdige sag’. Den afdøde Abu Daoud havde for nogle år tidligere sagt, at det var Abbas, som havde finansieret massakren i München6.

For eller imod sandheden - og Gud?
Er al kritik af Israel forkert? Det mener jeg ikke, for selvfølgelig gør Israel gør ikke altid det rette. Det er kun den kritik, der som lukker øjnene for de faktiske forhold bag mellemøstkonflikten, og på den måde tager dømmer Israel ud fra en forkert virkelighed. Det er således uretfærdig, når Israel igen og igen får skyld for noget, som eksempelvis PLO eller Hamas har fremprovokeret eller er årsag til, som fx den nylige overstået krig i Gaza. Hvad ville vi fx sige, gøre og kræve, hvis det var os i Danmark, som var udsat for en stadig terrortrussel fra vore nærmeste naboer? Vi tager det som en selvfølge, at vi kan leve i fred, og så er der alligevel kommen nogle muslimer til Danmark, som er begyndt at skræmme os. Men det er dog ingenting, set i forhold til Israel, som hver eneste dag bliver nødt til at forholde sig til de mange ekstreme islamiske organisationer, som kun er ude på at dræbe jøderne og udslette landet. Som jeg nævnte tidligere, så skal baggrunden til muslimernes had og kamp mod Israel i virkeligheden findes i Satans had mod Gud og alle hans løfter til fx Israel, såvel som hans frelsesplan til alle mennesker - som selvfølgelig også inkluderer alle muslimer. Spørgsmålet er: Hvor står vi i denne kamp? Hvor står du? Er du for Gud og for sandheden – eller tror du på den løgn, som Satan ønsker, du skal acceptere som sandhed?

Snart kommer den dag, hvor dette ord går i opfyldelse:

   ’Se, jeg gør Jerusalem til et berusende bæger for alle folkeslag trindt om.. På hin dag gør jeg Jerusalem til et løftesten for alle folkeslag - enhver, som løfter den, skal rive sig på den! Og alle jordens konger skal salme sig imod det. På hin dag, lyder det fra Herren, slår jeg heste med angst og ryttere med vanvid; Judas hus åbner jeg øjnene på, men alle folkeslagene slår jeg med blindhed..', Zak. 12:2-4.


Denne profeti er allerede nu så småt ved at gå i opfyldelse. Jerusalem er et ’berusende bæger’ for muslimerne og for alle nationer. De tror, at de kan løse mellemøstkonflikten ved at tvinge Israel til at dele Jerusalem, og afgive løfternes land til palæstinenserne. Men sådanne løfter er tomme og uden indhold. For ’enhver, som løfter den, skal rive sig på den’, siger Gud. Det betyder, at enhver, som prøver at tvinge Israel til at acceptere deres planer, i virkeligheden går imod Gud, og skader dermed sig selv. I deres blindhed skal ’alle jordens konger’ [dvs., nationer] samle sig imod Israel og mod Israels folk. De tror, at det skal lykkes, men på den dag vil Gud slå alle folkeslag med blindhed. For Guds løfter til Israel står nemlig fast, uanset hvor mange der lukker øjnene for de faktiske forhold og fordømmer Israel. Men, uanset hvor mange nationer og folk går imod Israel, så står det ikke alene. Gud har nemlig utvetydigt sagt dette om landet Israel og det jødiske folk:

   ’Thi se, dage skal komme, lyder det fra Herren, da jeg vender mit folk Israels og Judas skæbne, siger Herren, og fører dem hjem til det land, jeg gav deres fædre, og de skal tage det i eje’, Jer. 30:3.

 

- - - - - - - - -

Kildemateriale:

1.      Se videoklippet på: http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=3900. Se også: http://www.palwatch.org/pages/allmaps.aspx

2.      http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=435

3.      Maan News, 17. april 2010.

4.      http://www.imra.org.il/story.php3?id=47898.

5.      Se også, hvordan PLO motiverer børn til at blive martyrer: http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=559&page=2

6.      http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=2531

Hvis denne side ikke er fundet via forsiden, så klik venligst her for at få adgang til flere artikler