Ved du, at Gud elsker dig?

I bibelen står der, at Gud elsker alle, og det vil altså også sige DIG! Men der står også, at synden adskiller os fra Gud…

Synd er ikke bare dét, som vi gør forkert overfor Gud og hinanden, men ordet synd står også for vores onde naturs karakter og for vores afvisning af Jesus. Kort sagt er synden alt det, som adskiller os fra den hellige Gud, og som gør, at vi lige nu er på vej mod en evig fortabelse, hvis vi altså ikke bliver frelst og reddet fra den.

Det var derfor, at Jesus kom!

Bibelen siger, at Gud elsker os så højt, at han sendte sin Søn, Jesus Kristus, for at han skulle dø for vore synder, så at vi kan få det evige liv. Han har gjort alt for vores frelse. Her er det så, at DU kommer ind i billedet. Måske ser du dig ikke som en synder og aner intet om syndens forfærdelige konsekvenser. Men det er af allerstørste betydning, at du ser din situation, som Gud ser den, så at du må indse, at du har brug for Jesus for at blive forligt med Gud. Vend dig derfor til Jesus og bed ham om at tilgive dig alle dine synder, så han må blive den FRELSER for dig, som bibelen siger, at han er. Kun derved kan du gå på dén vej, som fører til himmelen.
 

Jesus siger: "Jeg er Vejen, Sandheden og Livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig", Johannes evangeliet kap. 14, vers 6.


Du afgør selv, hvor du vil tilbringe evigheden!

Budskabet fra Gud til dig er altså, at han elsker dig så højt, at han sendte sin Søn for at dø – for at du skal leve for evigt.
Jesu død på korset for at frelse dig fra evig fortabelse kan sammenlignes med, at Gud har lagt en planke over en afgrund, for at du kan komme over på den anden side for at redde livet. Og derfor er det selvfølgelig katastrofalt, hvis du så – pga. dit eget valg, alligevel ikke får del i den frelse, som han har beredt til dig i himlen.

Beslutningen er din

Bibelen taler gang på gang om, at vi i dette liv står overfor et valg af evighedsbetydning. Vil DU tage imod hans frelse? Måske tænker du, at det kan du altid gøre! Men måske kommer muligheden ikke en anden gang, og er også en altfor vigtig beslutning at udsætte. Du skylder dig selv, og Gud som elsker dig, at søge Sandheden, som den åbenbares i bibelen. Begynd f.eks. med at læse Johannes evangeliet og bed Gud om at lede dig ved sin Helligånd, at han må give dig det vidunderlige nye liv, som du læser om dér. Uanset, hvad du måske tror lige nu, så vil dét at tro på Jesus og leve for ham være det bedste, som du nogensinde kan komme til at erfare.

Jesus siger: "Dette har jeg sagt til jer, for at min glæde skal være i jer, og jeres glæde skal blive fuldkommen", Johannes evangeliet kap. 15, v. 11.


Jesus sagde: "Omvend jer og tro på evangeliet" (Markus 1:15).
Baggrunden er, at mennesker ender i fortabelse/helvede, hvis de ikke vender om (vælger en anden kurs) og tror på, at Jesus virkelig er død for verdens synder (inkl. dine).

I Johannes 3:16 står der:
"Thi således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes men have evigt liv...". Det betyder, at vi allerede nu træffer et valg for evigheden.

Og så sidst et enkelt fra vers fra 1. Johannes brev kap 1:9
" Hvis vi bekender vore synder, er Han (Jesus) trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed". Det er et vidunderlig vers, som ikke må forbigås.  Bibelen siger klart, at alle mennesker er syndere, som er frelst af nåde, dvs. uforskyldt - vi får noget, som vi ikke har fortjent. Men Jesus er trofast og retfærdig. Dvs. Hvis vi tror, at han døde for vore synder, og bekender vore synder (med hjertet), så vil han både tilgive og rense os fra AL URETFÆRDIGHED.

Det er et vidunderligt budskab, som det er nødvendigt og livsvigtigt at forholde sig til. Tænk, at Gud har elsket os, mig, dig så meget.....
 

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer.

kærlig hilsen Eskild Særkjær.
 

Hvis denne side ikke er fundet fra Index, så kan du komme frem til denne side her.

Til toppen af siden