En populær kristendom uden korsets kraft

Af Eskild Skov Særkjær

Et andet kristendomssyn!

I de sidste år har mange kristne fået et andet kristendomssyn. Den går i sin korthed ud på, at vi mere må være som verdens børn for at kunne vinde dem for Kristus. I stigende grad forsvares en kristendom, som vedr. moral ikke skiller sig væsentligt ud fra den, som er herskende i verden. Mange kristne undervises i, at det er forkert at hævde en speciel kristen moral. F.eks. gør mange kristne ledere sig til talsmænd for, at det vigtigste er at mennesker møder Jesus, uden at man behøver at tale om omvendelse og efterfølgelse. I den sidste tid har kristne fået flere og flere populistiske shows på banen – som f.eks. fremgår af overskrifter som:

I øvrigt mener Udfordringen som så mange andre kristne, at når mennesker SER mirakler, så vil de for alvor komme til at tro på Jesus.

I sin ivrighed for, at mennesker får et møde med Jesus, har man glemt betingelserne for, at det er ordet om korset, at mennesker bliver født på ny og det kan ingen gode oplevelser (følelser) erstatte. Der er ingen andre veje til frelse! Ordet om korset kan nok ikke samle ligeså mange mennesker, men det er vigtigt, at vi ikke forsøger at gøre vejen til himmelen bredere end den, som bibelen beskriver. Det er der faktisk flere kristne, som er begyndt at påstå! Overfor sine disciple beskrev Jesus, at der var en pris at følge ham, men hvor meget tales om det i dag? Jesus overgav os heller ikke en populær kristendom, men et budskab om korset, som aldrig bliver så populær blandt ikke kristne, som de såkaldte helbredelsesmøder er blevet det.

Mange flokkedes dengang om Jesus, da de så hans mirakler og tegn, men han afviste aldeles at lade sig hylde som konge af alle andre end dem, som tog imod ham som frelseren. Og sådan er det stadig. Dengang fik det mange af hans disciple til at sige: Dette er hård tale, hvem kan holde ud at høre den? (John. 6:60). Og sådan er det også i dag.

Et andet evangelium – og en anden Jesus!

Og derfor er man i fuld gang med at lave evangeliet om, så der tilsyneladende bliver flere kristne.

Men det er som sagt ikke den gode oplevelse, som frelser nogen, men om de omvender sig og tager imod Jesus (fødes på ny). I dag er man i gang med at lave et nyt tilpasset koncept, som skal få flere mennesker til at blive kristne, selvom det sker på bekostning af ordet om korset og den kristen moral og etik. Evangeliet skal for enhver pris præsenteres uden at forarge, og dermed har man degraderet evangeliet til at være et andet evangelium, hvor der er stor risiko for, at det også er en anden ånd og en anden Jesus, som de så kommer i kontakt med.

I dag tales der meget om succesen Alpha’, hvor man kan præsentere en Jesus, som er anderledes end bibelens Jesus. En Jesus, som de kan møde, uden at de behøver at tage et opgør med synden og uden at de behøver at blive præsenteret for bibelens negative budskab om korset alene. Dette præger vidnesbyrdene fra dem, som har været på Alpha-kursus. De fleste taler om det gode sociale samvær og om Helligåndens manifestationer. Men de allerfleste af dem taler slet ikke om Jesus. Det er ligesom om, at der ikke sådan er rigtig er brug for ham i Alpha. På et Alpha-video bliver Helligånden således omtalt rigtig mange gange, men Jesus bliver kun omtalt én gang.

Nøgleord er, at søgerne skal have det rart og sjovt i et kristent socialt fællesskab, men hvor budskabet om omvendelse, synd, korset og fortabelse på det nærmeste helt er sorteret fra, så at de ikke-kristne ikke skal blive afskrækket, men få en behagelig oplevelse. Og derfor er det den gode oplevelse, som sættes i fokus, uanset om der er tale om god mad eller åndelige oplevelser, og derfor er der ikke plads til budskabet om den smalle vej.

Vi er taget ud af verden

Det er ikke noget galt i socialt fælleskab med ikke-kristne. For at nå mennesker med evangeliet er det selvfølgelig nødvendig, at vi er menneskefiskere, så at vi når mennesker hvor de er. Men det er ikke ensbetydende med, at vi skal sænke bibelens standard for frelse og helligelse. For bibelen siger, at vi er taget ud af verden -’ og vores borgerskab er i himlen, og er Guds ambassader på overfor mennesker i denne verden. Og som ambassadør er vi forpligtet til at være talsmand for Gud, og være 100% tro overfor det ord, som han har givet os. Han har ikke givet os myndighed til at ændre på hans ord, selvom vi mener, at der er en bedre metode end den han har anvist.

Det er forfærdeligt, at kristne er sunket så dybt i sin forståelse af evangeliets storhed, at man tror, at man (bedre) kan præsentere påskens budskab, hvis det tilsættes flaminco-dans (Udfordringen nr. 8/02). Argumentet er, at

Indenfor de sidste år er det blevet mere og mere almindeligt, at kristne samarbejder med ikke kristne om div. kristne projekter, og derfor er der som den største selvfølgelighed både ateister og katolikker blandt danserne. Også her er kristne tilsyneladende blevet helt ligeglade med, at Gud har sagt i sit ord, at alt vedr. vores gudsforhold og gudstjeneste skal være helliget Herren, og derfor er det kun de troende, som må være med til opbygge Herrens helligdom (Kristi menighed). Dette fremgår f.eks. mange gange i GT som forbillede på NT, f.eks.:

Bemærk, at det her drejer sig om alskens arbejde, som gøres for Herren, samt, at det kun må være nogle, som af Herren er fyldt med Guds Ånd. Men kan kristne få sig selv til at tro, at Gud nok alligevel vil velsigne?

I samme nr. af Udfordringen står der om et samarbejde mellem kristne og komikeren Tom Mc.Ewan og andre skuespillere for at få evangeliet ud. Det er da muligt, at dette vil lokke mange til. Men tror man virkelig så lidt på Guds ord, som er mægtig til at knuse fjelde, at man vælger at søge verdens metoder i stedet. Tror man virkelig på, at Gud vil velsigne noget sådant?

Intelligente mennesker dyrker afguder

I det gamle Testamente er det forfærdeligt at læse om intelligente mennesker, som var så forblændede, at de kunne tilbede træ, sten eller metal. Vi forstår ud fra skriften, at folk fik ud i skoven og hentede et stykke hårdt træ. Var det for stort, blev det savet i stykker. Og et af stykkerne udskar de kunstfærdigt en figur og kaldte deres gud, og hele familien knælede for denne udskårne trægud og sagde : Du er min gud, min udfrier, som frelste mig! Nå – ja, men vi ved, at hedninger dyrker sådanne guder! Men det var ikke hedninger – det var Guds folk!

Det var en sådan afgudsdyrkelse, som nedkaldte Guds vrede over hans eget folk, og som gjorde Herren mere vred end over nogen anden synd i GT, læs. Jer. 7:15-18. Hvis nogen skulle være i tvivl, så hader Gud lige så meget afgudsdyrkelse i dag. Afgudsdyrkelse har altid nedkaldt Guds vrede over enhver generation.

I dag knæler kristne ikke foran udskårne figurer, for afgudsdyrkelsen er nu i en langt snedigere form. Og denne moderne afgudsdyrkelse forfører mange med sin list op opfindsomhed og rejser Guds vrede mere end nogen af de afguder, der berettes om i GT. I det ny testamente advares vi om, at der i de sidste dage vil optræde nogle, der tilsyneladende er lysets engle, men som i virkeligheden arbejder for Satan. Paulus underviser om, at de tror, at de tjener Gud. De vil være veltalende og behagelige, og synes at være ærlige og retsindige, men i virkeligheden er de under Satans indflydelse, men de ved det ikke. Hvordan skal vi kende dem?

Nødvendig at nå mennesker på en anden måde i dag! (?)

Hvis de er fra Gud, så vil det bl.a. give hellighed og ærbødighed overfor det, han har sagt i sit ord. Kan man forestille sig, at Helligånden vil komme med en anderledes forkyndelse end den bibelske? NEJ! Men alligevel er der mange kristne, som hævder, at Guds ord er for kedelig overfor mennesker i dag, og det derfor er nødvendigt at nå mennesker på en anden måde. Og denne måde er bl.a. at opleve ham, for når mennesker ser, at Gud helbreder, så vil 10.000'er komme til tro og blive frelst. Denne lære har sit udspring i trosbevægelsen og er via Pensacolavækkelsen og Alpha nået de fleste store kirkesamfund. Men bemærk, at læren ikke kommer fra Gud, men er i virkeligheden forklædt afgudsdyrkelse, fordi det får mennesker til at dyrke en gud, som ikke er bibelens åbenbaring af Ham.

Der er mange, som i dag påstår, at der er vækkelser her og der. Men du kan være overbevist om, at hvis Kristi kors ikke er indgangsdøren, hvor folk går igennem, så er vækkelsen IKKE fra Gud. Mange kirker og menigheder bliver pakket med folk, og man slår det stort op, at nu har så og så mange blevet frelst. Men sporene skræmmer. Mange vidnesbyrd fortæller den samme sørgelige beretning om, at de har fået en god oplevelse, men der er ikke sket nogen åndelig forvandling. Men alligevel er de talt med som frelste, fordi de har været fremme til forbøn, eller faldet om på gulvet ved Helligåndens (læs: vanhellighedens) kraft.

Mange kristne ledere glæder sig over de mange, som kommer til møderne, og ser dette som tegn på en vækkelse fra Gud. Men prøv at forestil dig, hvad der ville ske, hvis én på et sådant møde i stedet for at fokusere på helbredelser prædikede om korset, og med død over vores syndige lyster og verdslig behag, tror du så ikke, at det ville vække forargelse blandt de fleste? Netop, som bibelen siger, at korsets budskab vil være? Men da det vil få folk til at blive væk, så vil mange vælge at tro, at det er Gud, som virker i deres menigheder.

Det sande evangelium har korsets budskab i centrum

Hvis vi tror på Guds ord, så må vi samstemme med ordet om, at korsets budskab må være centrum for al liv og lære. Det er ved Jesu blod, at et menneske frelses, og det er ved Jesu blod, at vi ved, at vi er frelst af nåde, og har fået et helt nyt liv. Vi er sat fri til at tjene Herren. Vi er taget ud af verden for at leve med ham. Når bibelen advarer igen og igen, så er det fordi muligheden for frafald er der. NT advarer os ustandselig mod at fare vild, og derfor på vi tage det til os og være særdeles agtpågivende, jfr. Gal. 1:6-8.

Må Gud velsigne dig til at forstå bibelens vidunderlige budskab om Jesu kors, så der ikke er andet, som optager os som kristne end at lovprise ham for korsets evangelium. For det er ved dette evangelium, at vi får kraften til at leve for ham og til at give det videre, som vi selv har modtaget.

 

Hvis denne side ikke er fundet via forsiden, så klik venligst her for at få adgang til flere artikler

Til toppen af siden