En uden tro - eller en utro kristen?
Af diakon Eskild Skov Særkjær

Undervisning over Hebræerbrevet, kap. 11:6

"Men uden tro er det umuligt at have hans velbehag; thi den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der søger ham".

 

Ordet tro kan både referere til udsagnet at tro, men også til at være tro. Uden tro kan derfor både betyde uden tro på Gud (Gudløs) og uden at være/leve i tro, jfr. 11:38 og vers 5. Hvad siger bibelen om de gudløse?

·   Salme 14: 1 - Dem, som siger, at Gud ikke er til, er dårer.

 

En dåre er ikke en eller anden stakkel, som ikke kan gøre for det, men er en, som ikke vil tro på den åbenbaring, som Gud har nedlagt i alle mennesker, for at de kan erkende ham, finde ham og tro ham, Rom. 1:19-20. Det er på denne baggrund, at de er de uden undskyldning.

·  Esajas. 48:22 De gudløse har ingen fred.

 

Alle mennesker har en længsel efter Gud og derfor har de ingen fred og ingen hvile, før de finder ham. Umiddelbart skulle man jo tro, at gudløse blot er nogle neutrale ikke-troende, som ikke ønsker at beskæftige sig med Gud. Men sådan er det bestemt ikke. Ateisterne er ofte aktive gudshadere, som bevidst har taget stilling mod Gud, som fx Faklen. I Sovjettiden udgav kommunisterne 'Ateisternes håndbog', udelukkende for at bekæmpe og modbevise Guds eksistens. De fleste véd, at Gud findes, men de ønske at bekæmpe det han står for. Derfor er der ofte sammenhæng mellem ateisme og satanisme, jfr. Salme 2, Åb. 19:19.

·  Findes der ærlige ateister? Umuligt! Hvis de var ærlige, så ville de søge Gud!

·  Og hvis de ærligt søgte Gud, så ville de ikke længere være ateister.

 

Derfor bruger djævelen ikke megen krudt på at benægte Guds eksistens. Han kender menneskehedens længsel og søgen efter Gud. Han kender alle gudsbeviser og ved, det er nyttesløst at prøve at fjerne dem. Og derfor har han sat bedraget ind på 2 hovedområder:

·  Man kan godt tro på Gud uden at være fanatiker. Hvem bryder sig om at få den anklage?

·  Der er alternative veje til at blive frelst – budskabet i bibelen er relativ.

 

Guds Ord er ikke (behøver ikke) at være rettesnor for liv og lære. Man kan godt blive frelst uden at leve et helligt liv og uden at man går meget op i sit gudsforhold. Man kan godt være kristen uden at være bibeltro og uden at leve et helligt liv.

I en overskrift i Ekstra Bladet 13/12 98 var der en konfirmand, som stiller det barske spørgsmål til en præst: Tror du på Gud? Og præsten svarer: Det har jeg virkelig ikke haft tid til at tænke over! Hvad dækker svaret over? Om han tror eller ikke tror, har ingen betydning, for han lever livet uden (en levende tro på) Gud, og så er det umuligt at have Guds velbehag. Og det uanset, at mange alligevel synes, at han er en god præst.

Djævelen har opstillet mange fælder for den sande tro på Gud!

I John. 14:6 siger Jesus: 'Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig'

Djævelen har opstillet mange fælder for den sande tro, og som kun kan afsløres, hvis man er årvågen og holder sig tæt på Gud og hans ord. Indenfor gnosticismen er Jesu ord om, at han er vejen flyttet til, at det er  jeg'et, som er vejen. Djævelen er en mester i at tage udgangspunkt i Sandheden, som han derpå forvrænger, så det tjener hans sag. Og det sker i høj grad indenfor det, man kan kalde den falske kristendom i dag. Men først skal vi se på en fælde, som jøderne faldt i under ørkenvandringen:

Læs 2. Mos. 32:1-5 om dyrkelsen af guldkalven..

 

Bemærk, at guldkalven dyrkes som 'Israels Gud' og det har fået nogle til at tro, at det så stadig er ham som tilbedes (under nye former), og så er det vel OK? Også i dag siges der: Dette ER (må være) fra Herren, som åbenbarer sig! Hvordan ved de det? Dyrkelsen af guldkalven var ikke en tilfældig opfundet afgudsdyrkelse, men var så snedig tilrettelagt, at mange ikke opdagede bedraget. Dengang troede man (ligesom i dag), at når det gøres i Herrens navn og det også er ham, der får æren, så må det også være Gud, som står bag! Man sagde ikke: Dette er en falsk lære, men 'dette er fra Herren'. Og derfor kunne den ægyptiske afgud Osiris få indpas i deres hjerter. De blev præsenteret for en lære, som man kan kalde for en efterlignende religion (noget som djævelen mestrer). Osiris blev også slået ihjel og er opstået fra de døde, og har kraft til at frelse og er dommer over levende og døde. Tæt på men en afgrund til forskel. Hvis de havde undersøgt skriften, så kunne tragedien være undgået, og bedraget ville hurtigt være blevet afsløret, (2. Mos. 19:6, 20:3-5, 14, 32:25). Men det skete ikke!

Kan vi genkende bedraget? Bibelen er ikke længere eneste rettesnor, for Gud er større end bibelen, siger man. Med andre ord: Bibelen begrænser Gud, og derfor må vi lade Gud vise sig på andre måder! Ligesom dengang ligger der et ønske om at dyrke en tilpasset gud, som gør livet lidt mere behageligt. Er det så den sande Gud som tilbedes? Nogle påstår, at det må det være, når det er Gud, som får æren.

I dag er kristendommen blevet populær, og flere og flere kommer til tro. Der er en stigende begejstring for Jesus og mange rapporter fortæller begejstret om, at nu er så og så mange blevet frelst.

Udfordringen nr. 24/01 fortæller f.eks. om 1½ og 3,4 millioner, som er blevet frelst ved 2 kampagner.

Men betyder det, at der så er blevet tillagt frelst 5 millioner til Guds rige? Når man nærlæser div. vidnesbyrd fra vækkelsen, så er det tydeligt, at mange af bibelens negative ord som synd, omvendelse og helligelse ikke bliver nævnt eller har fået en anden (mildere) betydning, samt at betingelserne for frelse er udvisket i forhold til tidligere.

Men alligevel tales der meget om tro og efterfølgelse, selvom denne altså ikke er den samme som den bibelen beskriver. Yonggi Cho bliver f.eks. ofte fremhævet som en, som har en stor tro – et eksempel til efterfølgelse. Enhver kan jo se, at han har en stor tro!!! Men er det en tro på Gud, som fører til himmelen? Hvordan ved vi, om han er på ret spor eller han forkynder en lære, som fører til fortabelse? Helt enkelt ved at gå til Guds Ord, som til alle tider er en lygte på vor vej.

Yonggi Cho hævder f.eks. gang på gang (f.eks. i bogen Den 4. Dimension, at hans tro ikke så meget er at tro på Gud, som det er at tro på en åndelig lov, som gør, at du ejer, hvad du ser. Det er denne lov, som gør, at disse ting (tegn og undere) er nødt til at komme til dig.

Han underviser om, at der eksisterer en neutral kraft i universet, som hedningereligionerne også benytter sig af. For ham er der ingen forskel på mirakler blandt kristne og blandt hedninger (s. 62). Og han konkluderer: "Du kan ganske enkelt ikke afskrive disse ting som djævelens manifestationer", s. 40. På den måde afskriver han fuldstændig Guds suveræne indgriben og gør Guds og djævelens mirakler til neutrale naturlove, som kommer fra samme kilde. Og dermed opfordrer han alle til at godtage alt det, som kommer fra den åndelig verden. Han siger videre, at det er ved hjælp af denne lov (og ikke Gud), som skaber de ønskede resultater. Det er denne lov, som gør, at kan opbygge en menighed på 10000 medlemmer hvor som helst i verden (s. 35).

For Cho er troen løsrevet fra at tro Gud. Kan det lade sig gøre? Ja, der er mægtige kræfter, som modarbejder Gud og alt hvad han står for. Det viser, at Cho kan få ting til at ske, samtidig med, at han lever på en 100% falsk tro. Kristne verden over er besmittet af samme falske lære og tro, og mener, at miraklerne er beviser for, at Gud virker og er nærværende:

·  leder i Udfordringen: 'Forkert teologi, men Gud virkede' (Udfordringen, nr. 40/01)

·  'Mirakler er Guds bevis for evangeliets sandhed' (Udfordringen, nr. 24/01).

 

Bibelen siger klart, at tegn og undere ikke er bevis på, at det er Gud som virker, og at alt derfor er OK. Læs Matt. 7:21-22. Hvad var der galt? De troede på Jesus de gjorde det i hans navn, men han kendte dem ikke. De troede, at de var frelst, men de gik fortabt. .

Den som kommer til Gud må tro, at han er til..!

Det er ikke Guds eksistens, der er oppe til debat, men det er vores tro, som prøves. Hvad er det, vi tror? At tro, at Gud ER TIL betyder,

·  at vi tror, at han er den han siger han er i sit ord (frelser, hellig, nærværende osv.).

·  at vi tror på bibelens åbenbaring af frelsens vej ved Jesus, og ikke på, hvad jeg bestemmer mig for at tro på.

Hvis man ikke har bibelen som rettesnor i alle forhold, så kan hvad som helst blive acc.

For nylig så jeg i TV en afrikansk kristen kvinde, som tog bibelen for pålydende, bl.a. om ikke leve i papirløst forhold, men som fik et chok, da den danske kristne kvinde, som hun havde besøg af, sagde: "Det tror vi ikke i Danmark!" Er Gud da ligeglad med de kristnes moral? Er det godt nok at sige, at vi tror på Jesus? Kan vi selv bestemme, hvad synd er? Kan vi selv bestemme hvordan vi kan blive frelst? NEJ!!! Tænk hvis Noa i stedet for at bygge arken tænkte: "Jeg tror på Gud, men han skal ikke bestemme, hvordan jeg skal leve. Hvis syndfloden kommer, så vil Gud ikke tillade, at jeg, som tror, vil blive ramt af den. Gud jo god, og derfor tager han ikke det med synd så alvorligt. Gud må acc. at jeg hellere vil nyde livet, end at anstrenge mig for at bygge arken. Men hvad ville der så være sket?

Og lønner dem, som søger ham.

Gud advarer os gang på gang mod, at vi søger fællesskab med onde ånder eller tomme guder, som intet gavner, men at vi i stedet må søge ham i alle ting. VI HAR en levende, nærværende og omsorgsfuld Gud, som vi kan bede til, og som altid hører, hjælper, trøster, vejleder, formaner, opmuntrer.

Vi tror, at dét at komme til Gud i alle ting gør en forskel? jfr. Fil. 4:6-7, Matt. 11:28. Vi tror (ved), at Gud hører bøn, men også, at han besvarer den, Jak. 1:17, Salme 119:14. Vi tror (ved), at han vil lede os af rette veje, også selvom jeg måske bliver ført ned i dødskyggens dal, jfr. salme 23, John. 21:18.Uanset om vejen går op eller ned, så ved vi, at vi er i hans hånd. Vi ved, at hans vej er den bedste, og vi ved, at han vil frelse os og give os evigt liv.

Om han tager, om han giver, samme Fader han dog bliver,
og hans mål er kun det ene, barnets sande vel at tjene.

Med troens øjne ser vi, at Gud altid lønner dem, som søger ham, men uden tro ser man intet og får intet, jfr. Mal. 3:14-18.

Til toppen af siden


 Hvis denne side ikke er fundet via forsiden, så klik venligst her for at få adgang til flere artikler